CẢNH BÁO VƯỢT SBS-EU

4.800.000 

  • Tần suất hoạt động: 77 ~ 81GHz
  • Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +85°C
  • Nhiệt độ bảo quản: -40°C ~ +85°C
  • Tốc độ IP: IP67
  • Phạm vi phát hiện tối đa: ≤5m
  • Sai số nhận biết chính xác: ±5cm
  • Chiều cao cài đặt: 55 ± 10cm
  • Chênh lệch tốc độ cảnh báo: >5 km/h và <40 km/h
Liên hệ